Ako vypočítať potrebnú nosnosť lana

Pevnosť lán je vždy uvádzaná jednotkách daN – je jednou zo základných charakteristík pri nákupe lana. Jedná sa o silu v N (Newtonoch), ktorá je vyvinutá pri pretrhutí lana.
Svoj orientačný prepočet na KG je možné určiť -> daN (1kg = 0,981 daN)


Je potrebné rozlišovať medzi maximálnou pevnosťou lana a jeho nosnosťou. Nosnosť je maximálne zaťaženie lana, ktoré nesmie byť prekročené a je závislé na stanovenom koeficientu bezpečnosti.

Z bezpečnostných dôvodov ak používam lano na zdvíhanie predmetov, musíme uvažovať s bezpečnostným faktorom, ktorý určuje nosnosť lana.

Napríklad: lano s minimálnou pevnosťou 500 kg, ktoré bude použité na zdvíhanie nákladu a má bezpečnostný faktor 5:1, má nosnosť 100 kg.

Zároveň je potrebné uvažovať ako lano použijeme.
Uzly znižujú pevnosť lana až o 50% , pri oceľových lanách až 90%, záplety cca o 10%, pôsobenie poveternostných vplyvov, UV žiarenie, chemikálie alebo samotný oder lana.

KOŠÍK

close